یک شنبه 940130

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند: کلاس های این جانب در صبح روز یک شنبه 940130 (8 تا 12) به احتمال زیاد برگزار نمی گردند. جهت اطمینان یافتن از عدم برگزاری، حتما از ساعت 20 روز شنبه 940129 به وبلاگ برای مطالعه اخبار تکمیلی مراجعه نمایید. بدیهی است در صورت تشکیل کلاس، مسئولیت غیبت با اتکای صرف به این یادداشت به عهده دانشجویان خواهد بود. 

/ 0 نظر / 27 بازدید