روز یک شنبه 94/01/16

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند کلاس های این جانب در روز یکشنبه مورخه 940116 تشکیل نمی گردد. بدین ترتیب تاریخ کلاس های جبرانی به شکل متعاقب اعلام خواهد گردید.

/ 0 نظر / 25 بازدید